top of page

Fizyoterapist Ümit VARLI

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuştur. Eğitim dönemi boyunca:

-Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri,

-Ortopedik  Rehabilitasyon Ünitesi

-Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

-Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi

-Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu Ünitesi

-Protez ve Biyomekani Rehabilitasyonu Ünitesi

-El Cerrahisi Ünitesi

-Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi

-Geriatrik Rehabilitasyon Ünitesi

-Pediatrik Kas Hastalıkları Ünitesi

alanlarında staj görevlerini tamamlamıştır.

 

  Mezuniyetini izleyen yılda Erasmus+ projesi kapsamında Belçika, Brüksel şehrinde "National MS Center" merkezinde Multiple Skleroz hastalığı üzerine iki ay gönüllü olarak çalışmış ve gözlemler yapmıştır.

 

  Hali hazırda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.B.D tezli yüksek lisans programına devam etmektedir.

KATILDIĞI EĞİTİMLER VE ALDIĞI BELGELER
  • 2018- TCF PİLATES ANTRENÖRLÜK KURSU (EKİM 2018)

  • 2018- MULLIGAN MANUAL THERAPY CONCEPT (ŞUBAT 2018) 

  • 2017- II. MULTIPL SKLEROZDA KOGNİSYON SEMPOZYUMU (KASIM 2017)

  • 2016- SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ BAHAR SEMPOZYUMU, SPORDA OMUZ YARALANMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR (MAYIS 2016)

  • 2016- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEMEL İŞARET DİLİ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ (ŞUBAT 2016)

  • 2016- II. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ (NİSAN 2014)

  • 2013- ETKİLİ HIZLI OKUMA VE ANLAMA TEKNİKLERİ KURSU (27.02.2013/27.03.2013)

  • 2013- THOF I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU (ARALIK 2013)

bottom of page